BEGELEIDING VOOR WERKGEVERS


De kans dat jij als werkgever op enig moment te maken krijgt met medewerkers die tegen problemen aanlopen is groot. Langdurige ziekte, burn-out, conflicten, pestgedrag, vervelende privéomstandigheden maar ook vraagstukken met betrekking tot de loopbaan kunnen voorkomen. Op zo’n moment kun je Wil’skracht inschakelen.

Preventieve werking

Wanneer jij als werkgever geconfronteerd wordt met een medewerker die niet (meer) goed functioneert, ontstaat meestal een onprettige situatie voor jou als werkgever en voor de desbetreffende medewerker zelf, soms zelfs leidend tot langdurig ziekteverzuim.

Wanneer problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd, kan een begeleidingstraject preventief werken. Mijn begeleiding is gericht op praktische therapie en doelgerichte oplossingen. Het zet een veranderingsproces bij de werkwerker in gang en door het korte en krachtige traject komt er al snel een effectieve oplossing.

Werkwijze

Ik ga met de werknemer in gesprek om jouw (bedrijfs)situatie in beeld te brengen en zijn/haar doelstellingen te bepalen. Omdat zo’n traject altijd maatwerk is, volgt pas daarna een passende offerte. Gaan we met elkaar in zee, dan volgt een plan van aanpak waarin bepaald wordt hoe de gestelde doelen bereikt worden en binnen welke termijn. Ook maken we afspraken over tussentijdse rapportage waarin Wil’skracht jou en je werknemer op de hoogte houdt van het verloop.

Tijdens het kennismakingsgesprek met de medewerker wordt de vertrouwensbasis gelegd die van belang is voor het verdere verloop van het traject. De gesprekken kunnen zowel bij Wil’skracht als bij jouw bedrijf plaatsvinden. De inhoud van de gesprekken met de betrokken medewerker zelf is uiteraard vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon

Je kunt Wil’skracht ook in de arm nemen als vertrouwenspersoon. Dit levert meerwaarde op voor je werknemers en uiteindelijk ook voor je bedrijf. Met een vertrouwenspersoon zullen conflicten niet snel escaleren, doordat de drempel voor je werknemers laag is om hun hart te luchten en problemen aan te pakken.

Ook bij functioneringsgesprekken kunnen er hulpvragen naar boven komen. Bij deze vraagstukken begeleid Wil’skracht graag jouw werknemers in veranderingsprocessen.

In welke gevallen kan Wil’skracht iets voor je werknemers en dus ook voor jouw bedrijf betekenen?

  • Als een werknemer een te hoge mate van verantwoordelijkheid heeft, waardoor deze te veel naar zich toetrekt en/of te veel hooi op zijn vork neemt waardoor een burn-out op de loer ligt.
  • Bij ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals: conflicten, agressie, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie.
  • Bij het ontwikkelen van een meer proactieve houding bij je werknemer.
  • Als een werknemer gebaat is bij het leren van feedback geven en ontvangen.
  • Het is belangrijk dat werknemers op de juiste plek in de organisatie zitten, zo zijn ze effectief en betrokken. Benutten ze hun kwaliteiten optimaal en zijn ze inspirerend voor anderen. Hierbij kan ik helpen als vertrouwenspersoon.
  • Ik kan ertoe bijdragen dat je werknemers het beste uit zichzelf halen. Hierdoor zal onder meer de productiviteit, arbeidsvreugde en motivatie verhogen en de kans op uitval door stress verlagen. Een werknemer die lekker in zijn vel zit, is goed voor je

Het is mogelijk dat ik een vaste dag of vaste dagen in jouw bedrijf praktijk houd. Werknemers kunnen dan gemakkelijk een afspraak met me plannen. Zo kunnen leidinggevenden efficiënter en doelgerichter hun taken uitoefenen.

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 06 466 081 78.

© Wil'skracht